Vi kan blive alt det,
vi drømmer om

Du kan blive alt det, du drømmer om. Med en EUX Business er din fremtid åben, hvad enten du vil være elev i en virksomhed eller læse videre.

Hvad er EUX Business?

EUX Business er en ungdomsuddannelse, der giver dig mange muligheder og kompetencer inden for blandt andet kontor, handel, innovation og ledelse. Efter to år i skole er du klar til at komme ud i erhvervslivet med en toårig elevplads i en virksomhed. Med en EUX Business får du et stærkt fundament for din fremtid, da du også kan læse en videregående uddannelse, hvis det er det, du brænder for.

Som elev på EUX Business kan du enten specialisere dig inden for Handel & Ledelse eller Administration & Ledelse. I løbet af de to første år får du fag på højt gymnasialt niveau. Du får fag som dansk og engelsk, men du har også mulighed for at få fag som markedsføring og innovation. På EUX Business kan du vælge netop de fag, som interesserer dig mest, samtidig med at du vil få kompetencer, der er efterspurgte af erhvervslivet.

Med en EUX Business ér du i virkeligheden. Fagene bliver undervist med udgangspunkt i, at teori hurtigt kan bringes i anvendelse. Som EUX Business-elev bliver du forberedt på at komme ud i erhvervslivet, og hvis du foretrækker at læse videre, giver fagene på gymnasialt niveau dig også mulighed for det.

Uddannelsens opbygning

 

 

 

 

I løbet af uddannelsens første to år får du fag på gymnasialt niveau.

1. år

På det første år får du fag, som giver dig et stærkt fundament til at komme ud og arbejde i erhvervslivet.

Du vil få følgende fag på første år:
Dansk C, Samfundsfag C, Engelsk C, Erhvervsøkonomi C, Organisation C, Matematik C, IT C, Afsætning C og Erhvervsfag.

2. år

På det andet år vil du få fag på et højt gymnasialt niveau. Det er også på andet år, at du vil kunne specialisere dig inden for enten Handel & Ledelse eller Administration & Ledelse gennem spændende valgfag.

Du vil få følgende fag på andet år:
Dansk A, Virksomhedsøkonomi B eller Matematik B, IT B, Engelsk B og Valgfag C + B (Eks. Innovation, Markedskommunikation, Afsætning B, Samfundsfag)

Med en EUX Business kan du blive lige det, du brænder for. Du får både en erhvervsuddannelse og en studentereksamen.

Elevplads

Elevpladsen tager to år. Her kan du

komme til at arbejde inden for områder som:

Salg og markedsføring. Butik/detail, Business to business, Indkøb og logistik, Revision, Spedition, Kontor og administration, Advokat- eller lægesekretær og Iværksætteri

Allerede efter to år på handelsskolen er du klar til en karriere i erhvervslivet.

Videregående uddannelse

Med en EUX Business har du også mulighed for at læse en videregående uddannelse. En videregående uddannelse varierer i tid. Du kan eksempelvis læse videre på erhvervsakademiet eller professionshøjskolen.

Du kan også vælge at blive elev i en virksomhed, hvis du drømmer om at komme direkte ud i erhvervslivet. Du har også altid mulighed for at læse videre på et senere tidspunkt.

Hør hvordan Marie føler sig klar til at læse videre med en EUX Business

Hør Henrik fortælle om mulighederne med en EUX Business

Hør hvordan Kristina fik fat i en elevplads med EUX Business

Hør hvorfor Amanda har valgt at søge ind på EUX Business

Hvad kan jeg bruge en EUX Business til? 

Med en EUX Business kan du komme hurtigt igang med din karriere i erhvervslivet. Efter blot to år får du huen på, og herefter kan du blive alt det, du drømmer om. Men når alt kan lade sig gøre, er det svært at vælge sine drømme fra. Med EUX Business er din fremtid åben, og du behøver derfor ikke på forhånd at beslutte dig for, hvilken vej du vil gå.

Som elev i en virksomhed kan du komme til at arbejde inden for markedsføring, spedition, butik/detail, administration og business. Du lærer at begå dig på arbejdsmarkedet, og du får indsigter, som man kun kan få ved at arbejde med fagene i praksis.

Du kan også læse videre på for eksempel erhvervsakademiet eller professionshøjskolen. Her kan du læse lige det, som du brænder for, hvad enten det er journalistisk, økonomi eller pædagogik. De gymnasiale fag på uddannelsens første to år sikrer dig adgang til mange videregående uddannelser.

 

Et eksamensbevis fra EUX Business giver dig mulighed for en lang række karrieremuligheder. Det kan være inden for områderne:

✓  Salg og markedsføring
✓  Butik / detail
✓  Business to business
✓  
Indkøb og logistik
✓  
Revision
✓  Spedition
✓  Kontor og administration
✓  Advokat- eller lægesekretær
✓  Iværksætteri

Med en EUX Business er fremtiden åben, så du kan finde din egen vej.

Hvordan kommer jeg ind?

For at blive elev på EUX business skal du have mindst 02 i fagene dansk og matematik svarende til folkeskolens 9. eller 10. klasse.

Ansøgningsfristen for EUX Business er 1. marts 2017, og du kan søge om optagelse på www.optagelse.dk.

Er du i tvivl om, om du kan søge ind, kan du også tale med en vejleder på din skole, din lærer eller studievejlederen på den handelsskole, der er tættest på dig. Du kan også tage til Åbent Hus på en af landets handelsskoler.

Hør hvad Tobias skal bruge sin EUX Business til

Hør Sabine Natasja fortælle om undervisningen på EUX Business

Hør Louise fortælle om det sociale fællesskab på EUX Business

Find skole

Søg om optagelse på EUX Business

På www.optagelse.dk kan du søge om optagelse på den handelsskole, som er tættest på dig.

Søg om optagelse her

FAQ Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om EUX Business.

Er der stadig noget, du ikke har fået svar på, kan du også stille et specifikt spørgsmål, som vil blive besvaret hurtigst muligt.

Stil et spørgsmål

Hvad er EUX Business?

EUX Business er en erhvervsfaglig studentereksamen, som kombinerer to uddannelser i en. I løbet af uddannelsens fire år får du både en erhvervsuddannelse og en studentereksamen, der giver dig kompetencer til at arbejde inden for områder som kontor, handel, økonomi, marketing og administration.

Uddannelsen består i de første to år af skoleundervisning på gymnasialt niveau. Efter de to første år begynder andet modul, der består af to år som elev i en virksomhed.

Som elev på EUX Business har du også mulighed for senere at læse videre, fordi du får en studentereksamen, der er adgangsgivende til mange videregående uddannelser. Du kan fx læse til markedsføringsøkonom eller journalist.

Er EUX Business noget for mig?

EUX Business er for dig, som søger en ungdomsuddannelse, der tager udgangspunkt i den virkelige verden. Det er en uddannelse, der stiller krav til dig, og som gør dig klar til erhvervslivet – også i udlandet. Hvis du har ambitioner om en fremtid, hvor du kan komme til at arbejde med kontor, handel, ledelse, marketing eller innovation, er EUX Business noget for dig.

Med en EUX Business er dine muligheder åbne – også hvis du senere får lyst til at læse en videregående uddannelse.

Kan jeg læse videre med en EUX Business?

Ja. Med en EUX Business har du mulighed for at læse videre på fx erhvervsakademiet eller professionshøjskolen.

Med en EUX Business kan du gå, alle de veje du vil.

Hvad kan jeg blive?

Med en EUX Business er din fremtid åben, hvad enten du vil være elev i en virksomhed eller læse videre. Du får nemlig både grundforløbet til din faglige erhvervsuddannelse, samtidig med at du tager fag på gymnasialt niveau.

Efter de første to år kan du blive elev i en virksomhed og starte din karriere inden for områder som:

  • Salg og markedsføring
  • Butik/detail
  • Business to business
  • Indkøb og logistik
  • Revision
  • Spedition
  • Kontor og administration
  • Advokat- eller lægesekretær
  • Eventkoordinering
  • Iværksætteri

Du har også mulighed for at læse en videregående uddannelse, hvis det er det, du brænder for. Du kan eksempelvis blive serviceøkonom, journalist, markedsføringsøkonom, fysioterapeut eller lærer i folkeskolen. En EUX Business hjælper dig med at finde din egen vej.

Får jeg en hue?

Ja. Når du efter to år har gennemført EUX 1. del, får du en grå studenterhue og et EUX Business-eksamensbevis.

Hvordan kommer jeg ind?

For at søge ind på EUX Business skal du have mindst 02 i fagene dansk og matematik svarende til folkeskolens 9. eller 10. klasses niveau.

Ansøgningsfristen for EUX Business er 1. marts 2017, og du kan søge om optagelse på www.optagelse.dk.

Er du i tvivl, om du kan søge ind, kan du også tale med en vejleder på din skole, din lærer, eller studievejlederen på den handelsskole, der er tættest på dig. Du kan også tage til Åbent Hus på en af landets handelsskoler. Find en handelsskole nær dig her.

Kan jeg få SU?

Ja. Du vil få SU de første to år af uddannelsen. Vælger du herefter at blive elev i en virksomhed, vil du få elevløn i de to år, du er elev.

Kan jeg få elevløn?

Ja. Når du efter de to første år starter som elev i en virksomhed, vil du få elevløn – også under de obligatoriske, kortvarige skoleophold.

 

Er du nysgerrig?

Kom til Åbent Hus på en handelsskole nær dig. Du kan finde din handelsskole via Find Skole her på siden.